-10%

Морфосинтаксис на прилагателното име в турския език

15.30 лв.

Автор : Милена Йорданова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540750897

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 272

Език : български

Описание

Книгата представлява изследване с теоретичен характер, което притежава потенциал за приложение в конкретни образователни ситуации. Посветена е на централен за турския език лексико-граматичен клас, който е разгледан от позициите на съвременната лингвистика и лингводидактология. Трудът е полифункционално изследване, чиито резултати могат да се използват както от специалисти с водещ славянски език, проявяващи интерес към именната система на тюркските езици, така и от слависти и българисти, които желаят да задълбочат познанията си върху този лексико-граматичен клас и да изучават прилагателното име в турския език.