-10%

МУЗИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

27.00 лв.

Автор : Е м и л и я  К а р а м и н к о в а – К а б а к о в а
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5668-4
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 318
Език : български
Код: 978-954-07-5668-4 Категории: , ,

Описание

Гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова е преподавател в катедра „Музика и мултимедийни технологии“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е специалност „Музикална педагогика“ (1996) с профил „Пиано“ на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив и е магистър с профил „Литература и медии“ (2012) на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Има богат изпълнителски опит като хорист в различни хорови формации с участия в престижни хорови конкурси, концерти и музикални събития в страната и чужбина. Ръководител е на вокални групи към частни и общински училища и детски градини. Автор е на учебни книжки по музика на издателство „Просвета“. Работи в областта на музикалната педагогика, теория на музикалните елементи и солфеж, съвременни направления в музиката и изкуствата и музикален мениджмънт.
Книгата представя модел за интегриране на музикалното изкуство в обучението по английски език. Описаните музикалнопедагогически ситуации представят няколко начина, чрез които се достигат общественозначими цели на съвременното образование, каквито са поставянето на децата в центъра на образователния процес с техните потребности за учене, развиването на техните заложби, формирането на умения и творческо мислене. С включването на децата в подобни образователни инициативи се постигат мотивация за учене, засилване на стремежа към откривателство, както и придобиване на езикова и музикална култура.

Също може да ви хареса…