Мултикултурният човек. Сборник в чест на отец Петър Гарена. Том 2

25.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : ИК Гутенберг

ISBN : 978-619-176-080-0

Година : 2016

Корица : твърда

Страници : 824

Език : български

Описание

Настоящият сборник съдържа студии, статии и научни съобщения, посветени на 60-та годишнина на проф. д.и.н. Петър Гаренов, дългогодишен преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, уважаван член на академичния състав на катедра „История и археология“ към същия университет. Заглавието на сборника – „Мултикултурният човек“ – отлично олицетворява личността на проф. Гаренов. Изтъкнат богослов и теолог, доктор на историческите науки, духовен пастир в Кърджали, поет и публицист, скулптор и художник, отличен с редица престижни награди във всички изброени дотук области. В първия том материалите са подредени тематично по модули: „Археология и история“, „Език и литература“, „Богословие, църковна история и християнско изкуство“ и „Общество, образование и култура“. Осемдесет и трима доказани в своята област автори и над хиляда и петстотин страници текст и илюстративен материал са сериозно доказателство за научната стойност на настоящия сборник. Произведенията, обединени в този сборник, се отличават с голямо разнообразие от сюжети и теми. Той съдържа материали, които изследват широк кръг от проблеми, свързани с археология, история, теология, културология, език и литература. Част от статиите са придружени с илюстративен материал, който дава възможност на читателите да се запознаят визуално с тематиката, представена от автора, и да се потопят в атмосферата, създадена от него. За автори в изданието са поканени (и всички от тях отговориха положително) множество изявени специалисти в различни области на човешкото познание и култура от България и чужбина. За големия интерес към „Мултикултурният човек“ свидетелства и фактът, че в него е изявил желание да се включи и автор от далечна Индонезия с тема, засягаща етническото и културно разнообразие на България. В сборника има автори и от Русия, Германия, Великобритания, Турция, Гърция и др. В процеса на подготовка на „Мултикултурният човек“ редак-ционната колегия се постара да уеднакви научния апарат, както и да поправи дребни грешки в самите текстове. Постарали сме се да запазим максимално авторовия текст и стил такъв, какъвто е даден за публикация.

Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Том 2: Богословие, църковна история и християнско изкуство. Общество, образование и култура

Съдържание

Богословие, църковна история и християнско изкуство

Д. Попмаринов. Божият народ в Стария Завет

Ив. Найденов. Старозаветният патриарх — родоначалник и носител на традицията

Адр. Христославова Любенова. Литургията и символиката на изображенията в раннохристиянските подови мозайки от Филипопол IV—VI век

Д. Владимирова-Аладжова. Християнството и императриците в ранна Византия

Д. Чешмеджиев. Патриарх Йоаким I Търновски

Т. Тавитян. Павликяните в изворите и в арменския периодичен печат („Ереван“, „Вахан“, „Хайер“, „Парекордзагани цайн“)

Б. Томова. Икона „Трима светци“ от Мелник от колекцията на НАИМ-София

Л. Жанинов Трайков. Стенописният цикъл „Митарствата на душата“ в нартиката на църквата „Св. Троица“, с. Извор (Босилеградско)

Т. Черкезов. Светци лечители в църковната живопис на Средните Родопи

Д. Евтимов. Храмове и параклиси в Хасковска духовна околия — поселищно описание

Е. Арнаудова. Водещи тенденции в развитието на църковната музика в периода от ранното християнство до Х век

М. Шнитер. Ритуалът за полагане на воинска клетва от новобранци с различна религиозна принадлежност според закона от 1897 г.

А. Александров. Християнския брак — тайнство на любовта

В. Петров. Интеграционни измерения на православното богослужения в местата за лишаване от свобода

Гр. Стоевски. Пътят към Бога. Християнско поклонение и мисионерско служение

Д. Шалапатов. След век — отново по кървавия път на спасението Манастир–Сачанли–Доганхисар–Дедеагач

И. Янев. Депресия и униние според св. отци на Църквата

Ст. Кунев. Състав и източници на Чинопоследование за приемане на мюсюлмани в Православната Църква

N. Beldiman. Preaching in the Orthodox Church during 1948—1989. Illustrious Representatives, Homiletic Courses and Handbooks, Studies, Preaching Books, Representative Subjects and Ideas (A Selective Presentation)

Р. Ваташки. Отношенията между БПЦ и Римокатолическата църква преди Четвъртата сесия на Втория ватикански събор

Л. Любенова. Политическо задкулисие при митрополитските избори в Българската православна църква

В. Стоянов. „Архонтската афера“ на Българската православна църква. Изгубена в прехода или опит за еманципация?

H. Kleden. A glance at the Balkans — or ethnoreligious pluralism in Bulgaria

O. Smolina. Culture of the Orthodox monasticism as a symphony of heaven and earth, the divine and the human

Ив. Николова. За мъдростта на времето или за времето на мъдростта (библейски щрихи)

В. Петрусенко. Юрисдикция на Светите места в Палестина

Общество, образование и култура

Пл. Славов. Българската православна църкваи образованието в Източна Румелия

Ж. Стоянов. Национализмите и глобализацията

Сп. Паскалевски. Глобалисткият мит, надежди и прозрения (Аспекти на интегриращия културен диалог)

Т. Мангалакова. Нашенци в Косово и Албания

М. Колева Маринова. По пътя към хармонично развит човек — отражения на политиката за естетическо възпитание в образователния процес в края на 70-те и през 80-те години на ХХ в. в България

М. Маринова. Културното многообразие и обучението по Стоян Денчев. Характерни аспекти на обучението по информационни технологии във висшите училища

Ст. Денчев. Характерни аспекти на обучението по информационни технологии във висшите училища

В. Канавров. Културата като плуралистична онтологема на съвременната духовност

В. Ганева-Райчева. Наследството като ресурс за териториално сближаване и развитие (По примера на регион Тракия)

Кл. Асенова Тонева. От душевното към духовното. Трудният път на съвременната интелигенция

Р. Златанова. Към духовните измерения на личността в съвременния международен дискурс

К. Миронова Бошлова. Quo vadis, Europa? Духовната криза и бежанската вълна в Европа

G. Yordanova. Human freedom — philosophical-theological parallels

За авторите в тома