Наказателна политика на Европейския съюз

15.00 лв.

Автор : Драгомир Кръстев

Издателство : СНОУМОД

ISBN : 9786199091678

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 328

Език : български

Описание

Съдържание:
Глава първа
Теоретични аспекти на борбата с международната организирана престъпност и обезпечаване на сигурността на територията на Европейския съюз
1. Процесът на формиране н наказателна политика на ЕС
2. Същност на понятието „сигурност“
3. Същност на понятието „международна организирана престъпност“
Изводи

Глава втора
Обща характеристика на източниците на правото на ЕС в сферата на сигурността и вътрешните работи
1. Източници от първичното законодателство на ЕС
2. Източници от производната законодателство на ЕС
а. Регламент
б. Директива
в. Решения, препоръки и становища
г. Рамкови решения
3. Практиката на съда на ЕС като източник на право
Изводи

Глава трета
Същност и форми на полицейско сътрудничество между държавите членки на ЕС
1. Органи на ЕС в сферата на правосъдието и вътрешния ред
1.1. Евръджъст
1.2. Европол
1.3. Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ)
2. Информационни системи в областта на сигурността на ЕС
3. Оперативни способи на полицейско сътрудничество между страните членки на ЕС
3.1. Трансгранично наблюдение
3.2. Трансгранично преследване
3.3. Използване на специални разузнавателни средства
34. Контролирана доставка
3.5. Служител под прикритие
3.6. Прихващане на далекосъобщения
3.7. Разпит чрез видеоконферентна и телефонна конферентна връзка
Изводи
Глава четвърта
Тенденции и перспективи пред ЕС в областта на правосъдието и вътрешния ред
1. Трансформация на Евроджъст и създаване на Европейската прокуратура
2. Тенденции в оперативното взаимодействие между Евроджъст и Европол в борбата с приоритетните видове престъпления в ЕС
Изводи
Заключение