-10%

НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО. РЪКОВОДСТВО ЗА СТУДЕНТИ

17.10 лв.

Автор : Никола Манев

Издателство : Сиела

ISBN : 978-954-28-2016-1

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 468

Език : български

Код: 978-954-28-2016-1 Категории: ,

Описание

Настоящото издание има предназначението на курс за подготовка по Наказателнопроцесуално право, който трябва да бъде развит при изнасяне на лекции по тази задължителна за студентите юристи учебна дисциплина, на предвидените семинарни занятия и в хода на самоподготовката. Кратко и съдържателно са развити въпросите от общата част на наказателния процес, досъдебното производство и съдебното производство. Изложението е организирано предвид съдържанието на Наказателно-процесуалния кодекс от 2005 г. и курса по Наказателен процес на акад. Стефан Павлов, който остава най-сериозният труд в тази област на научното познание.​