Наказателно право. Обща част. Учебно помагало

11.90 лв.

Автор : Стоян Стойков
Издателство : ИК – УНСС
ISBN : 978-619-232-388-2
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 204
Език : български

Описание

Настоящото учебно помагало е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината „Наказателно право“, като е съобразено с утвърдената учебна програма на лекционния курс.
Структурата на всяка тема е фокусирана върху основни понятия и институти в наказателното право, чието правилно разбиране е обуславящо за овладяване на тази правна материя. Информацията е представена по лесноразбираем и достъпен начин, включително чрез таблици, схеми и съдебна практика.
Отчитайки спецификата на наказателното право, авторът е счел за необходимо, освен теоретичните задълбочени познания, които се изискват от студента, да се стимулира и тяхното практическо приложение. По тази причина в учебното помагало се използват различни методи за по-добро усвояване на разглежданите въпроси от наказателноправната материя, като са представени модел за решаване на казуси, въпроси за упражнение, тестове и ключ към отговорите, съобразени с действащото законодателство и практиката на съдилищата по наказателни дела.
Авторът препоръчва за по-добра самоподготовка на ползващите учебното помагало, въпросите в последното да бъдат доразвивани в теми под формата на курсова работа, като за целта използват закона, посочената в библиографията литература и съдебна практика, обосновавайки по този начин своите крайни изводи.

Също може да ви хареса…