Наказателно-процесуален кодекс

16.90 лв.

Издателство : Сиби
ISBN : 978-619-226-256-3
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 608
Език : български

Описание

21. актуализирано издание
към 15 май 2024 г.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за Европейската заповед за разследване, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане, Закон за признаване, изпълнение, постановяване и изпращане на актове за обезпечаване на имущество, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, Закон за Европейската заповед за защита.

Поместен e и Законът за правната помощ – с оглед връзката му с наказателния процес.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

1. Наказателно-процесуален кодекс

2. Закон за специалните разузнавателни средства

3. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

4. Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест

5. Закон за Европейската заповед за разследване

6. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

7. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

8. Закон за признаване, изпълнение, постановяване и изпращане на актове за обезпечаване на имущество

9. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

10. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

11. Закон за Европейската заповед за защита

12. Закон за правната помощ

Информационно приложение
I. Списък на многостранни международни актове, по които Република България е страна

II. Списък на двустранни договори за правна помощ по наказателни дела, по които Република България е страна
III. Тълкувателни решения
IV. Справочник на законите, с които е изменян и допълван Наказателно-процесуалният кодекс

Също може да ви хареса…