Направления и школи в психотерапията

15.00 лв.

Автор : Петър Иванов

Издателство : Ахат

ISBN : 978-619-7620-00-9

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 128

Език : български

Описание

Книгата „НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА“ предлага описание на основните направления в психотерапията, произхождащи и свързани с по-известните психологически теории и парадигми.
Показва и регистъра на различните по-важни школи в психотерапията по направления. И което е най-важно, в книгата се описват характерните психотерапевтични методи, използвани от най-популярните петнадесет школи.

Представени са общо 148 психотерапевтични метода, средно по около 10 за всяка школа.
Тази книга е предназначена за по-широка читателска публика, която се интересува от психопатология и психотерапия, като в същото време се очаква читателят все пак да има определен обем от знания по психология.

„НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА“ може да бъде ползвана като справочник в психотерапевтичната практика, а също така и като учебно пособие при обучението на студенти и курсисти в областта на общата психотерапия.

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение… 5

Първа част. Теории, направления и школи… 7
І. Психологически теории и психотерапия… 8
ІІ. Психотерапевтични направления и школи в тях… 13
1. Психоаналитична психотерапия… 14
2. Гещалт терапия… 17
3. Когнитивна психотерапия… 17
4. Поведенска психотерапия…18
5. Хуманистична психотерапия… 19
6. Екзистенциална психотерапия…. 20
7. Религиозни и други психотерапии… 22
8. Социално-ролева психотерапия… 30
9. Системна психотерапия… 32
10. Еклектична психотерапия… 33

Втора част. Методи на психотерапията… 35
І. Методи на класическата психоанализа… 36
ІІ. Методи на Юнгианската психотерапия… 45
ІІІ. Методи на Адлерианската психотерапия… 51
ІV. Методи на гещалт терапията… 56
V. Методи на поведенската психотерапия… 62
VІ. Методи на когнитивната психотерапия… 68
VІІ. Методи на клиенто-центрираната терапия… 74
VІІІ. Методи на психодрамата… 80
ІХ. Методи на транзактния анализ… 85
Х. Методи на екзистенциалната психотерапия… 91
ХІ. Методи на интерперсоналната психотерапия… 96
ХІІ. Методи на психотерапията на ролите… 101
ХІІІ. Методи на психосинтеза… 106
ХІV. Методи на невролингв. програмиране (НЛП)… 112
ХV. Методи на еклектичната психотерапия… 118

Приложение 1. Методика за самооценка на Аза… 123
Приложение 2. Решетка на ролевите конструкти… 125