-10%

Научни четения на тема „Право и религия“

33.30 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5133-7

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 784

Език : български

Код: 978-954-07-5133-7 Категории: , ,

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ НА ПРАВОТО

Даниел Вълчев

Правото между сакралното и профанното . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Янаки Стоилов

Светско и свещено в правото и правосъдието. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Пламен Панайотов

За предписанията в Новия завет и в наказателното право. . . . . . . . . . . . . . . .61

Малина Новкиришка-Стоянова

Lex Dei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Aleksandar Djordjevic, Marija Ignjatovic

City Law as an Example of the Reception of Roman-Byzantine Law in Slavic Countries. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

Стилиян Йотов

Хобс и Спиноза четат Евангелието. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Стефка Наумова

Правото и религията в системата за социален контрол. . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Мария Славова

За правните принципи и християнските ценности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

Деница Топчийска

Право, религия и социални медии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Георги Михайлов

Религия, нравственост и правно регулиране. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Симеон Гройсман

За държавата и вероизповеданията като правосъздаващи общности. . . . . . 182

Елица Куманова

Божествената оправданост на правото на съпротива.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Светослав Наумов

Философско-правни аспекти на релацията между религиозното съзнание и правното съзнание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Стоян Ставру

Космически ценности и право: морално-религиозни измерения на срещата с извънземния живот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Михаил Матеев

Каноническият и светският съд в Европа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

Иван Кьосев

Възстановяването на Българската екзархия − социално-икономически и културни предпоставки, стратегически ходове и правно-политически последици . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Тихомир Рачев

Някои размишления за клетвата като пресечна точка между религия

и право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Александър Смочевски

Формиране на конституционните отношения държава –

Църква в Гърция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Anton Didikin

Islamic Law in the Jurisdiction of International Financial Centers: Comparative Legal Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Яна Бурнева

Религиозно-традиционното правно семейство, или регулация, основана на дълг, а не на права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И РЕЛИГИЯ

Ива Пушкарова

Помилването в светското и Божието право: поглед към влиянието

на християнската нравственост и доктрина върху въздаването

на висша милост. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Красимир Манов

Проповядването като изпълнително деяние на престъпления по българския наказателен кодекс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Димитър Младенов

Покаянието в християнската религия и самопризнанието в наказателното производство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372

Мария Михайлова

Нетипични престъпления против религиозните права на гражданите. . . . 385

Петър Бозов

Правото на вероизповедание по време на изпълнение на наказания с лишаване от свобода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Цветомир Панчев

Влияние на инквизицията върху формирането на института на самопризнанието в наказателния процес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406

Десислава Петрова

Тайната на изповедта в светския наказателен процес. . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Димитър Петров

Някои аспекти при приложението на ислямското наказателно право. . . . . .431

ПУБЛИЧНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

Наталия Киселова

Конституционни измерения на вероизповеданията. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Атанас Славов

Публично право и християнство: за религиозните основи на модерните институции и право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469

Благой Делиев

Религията и убежденията като защитни (дискриминационни) признаци. . .483

Огнян Велев

Свобода на религията според Eвропейската конвенция за правата

на човека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Ивелин Велчев

Конституционни измерения на религията в държави от Европа. . . . . . . . . 521

ЦЪРКОВНО ПРАВО, ТЕОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Виржиния Радева

Идеите на Хегел за религията – човешкият и божественият закон. Ретроспекция във времето. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Михаил Михайлов

Собствеността на Българската православна църква – между църковното и гражданското право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Иван Иванов

Посещението на папата в България – между църковността, държавността и дипломацията. Интерконфесионални, църковно-правни, литургични, дипломатически и социо-политически аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Лиана Гълъбова

Биобиблиография на един малко известен юрист – служител на митрополия и полиция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .581

ОТРАСЛОВОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

Екатерина Матеева

Понятието „несъществуващ брак“ (matrimonium non existens) според каноническото право и влиянието му върху съвременната уредба на недействителността на брака. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

Венцислав Л. Петров

Исторически поглед върху различията в условията за сключване на брак според църковното и според светското брачно право в България. . . . . . . . .653

Георги Пенчев

Християнската религия и българското екологично право. . . . . . . . . . . . . . . 661

Иван Стойнев

“Let’s leave God out of this…”, или трудният път на утвърждаване на религията като източник на конституционните ценности на Европейския съюз. . . . . . . . 680

Васил Пандов

Международното частно право – регулатор на търпимостта и нетолерантността на кръстопътя на религиозните идентичности. . . . . . . . .693

Мира Кънева

Религията като глобален регулативен фактор – между етиката на злото и хуманитаризма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731

Петър Топуров

Възгледите на правните учени през Средновековието относно договарянето в полза на трети лица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745

Vladimir Barbashov, Danil Shuvayev, Nikita Zolotin

The Transformation of the Swastika from a Religious Sign to a Nazi Symbol as Expression of Extremism: Linguistic-Legal Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .758

Борислав Ганчев

Хаджийството като основание за промяна на името – някои правни проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .