НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (2000 – 2019). НАЦИОНАЛЕН КРЪГ. ЕКСПЕРИМЕНТ СОФИЯ

15.00 лв.

Автор : Геомил Пеков, Даниела Цекова

Издателство : УИ“Св. Климент Охридски“

ISBN : 978-954-07-5413-0

Година : 2022

Корица : мека

Страници : 100

Език : български

 

Описание

Химията е експериментална наука и логично експериментът е неделима част още от първите национали олимпиади по химия (през 60-те години на ХХ век). Химичният експеримент е и най-атрактивната част за учениците, след като започнат да изучават химия. В първите години експеримент е имало не само на националния кръг, както е сега, но и на предходния кръг – сега областен, преди регионален, окръжен. Липсата на подходяща база в училищата, която не се подобряваше с годините принуди Националната комисия да остави експериментален етап само на националния кръг на олимпиадата.

Понастоящем в експеримента на националния кръг се включва само качествен анализ. Преди (2000 год.) в състезателната програма имаше и количествена задача (титриметрия). Отказахме се от нея, тъй като на състезанието болшинството от участниците бяха без практически умения – на малко места в страната има възможност за такава подготовка. От националната олимпиада се прави подбор за международните средношколски състезания по химия, в които участва РБългария (Международна олимпиада по химия и Менделеевска международна олимпиада по химия).

Задачите в този сборник по същество са същите, които са давани на състезанието, но по форма и представяне – са различни. На реалното състезание има съдове (епруветки) с разтворите за анализ, които се смесват и от наблюдаваните резултати се правят изводи за състава на разтворите. Тук експериментът е теоретичен – необходимите наблюдения за да се достигне до правилен резултат са описани. Това, макар да осакатява в известен смисъл експеримента – липсва прякото наблюдение, прави задачата по-лесна, тъй като няма излишни резултати, които да затрудняват „наблюдаващия“. Но дори и в този вид задачите оставят разсъжденията и заключенията на „наблюдателя“. В почти всички задачи се изисква да се напишат уравненията на химичните взаимодействия, „които протичат при тези условия“. „Тези условия“ са, преди всичко, концентрацията на разтворите. Навсякъде, където не е изрично указано, това са разредени разтвори с концентрация, съобразена със задачата. Обикновено това са концентрации от порядъка на 0,1 – 0,2 mol/L, каквито се използват в качествения химичен анализ. Но в отделни случаи, когато това го изискват условията на задачата, може да са по-високи или по-ниски.

Също може да ви хареса…