-20%

Небето на безмълвието

32.00 лв.

Автор : Димитър Кенанов , Невена Гавазова

Издателство : УИ “ Св. св. Кирил и Методий

ISBN : 9789545248917

Година : 2013

Корица : твърда

Страници : 446

Език : български

Описание

КНИГАТА „ЛЕСТВИЦА“ ОТ СВ. ЙОАН СИНАЙСКИ И НЕЙНИЯТ СТАРОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОД

СЪДЪРЖАНИЕ:

Уводни думи Димитър Кенанов
Състав на уводните текстове към наставленията на преп. Йоан Лествичник Димитър Кенанов
За смесените редакции в старобългарския превод на книгата „Лествица“ Димитър Кенанов
Старобългарският превод на книгата „Лестница“ и филологическият интерес към него в православния славянски свят
Димитър Кенанов
Герман Тулупов и „Лествица Тълковна“ Димитър Кенанов Герман Тулупов и старобългарската книжовна традиция.
Житие на св. Йоан Лествичник Димитър Кенанов
Житието на св. Йоан Лествичник в славянската ръкописна и старопечатна традиция Димитър Кенанов
Йоан Лествичник и образният свят на Кирил Туровски Димитър Кенанов
Патриарх Евтимий и „исправление божественыхъ книгъ духовныхъ“ (Житието на Йоан Лествичник, св. Патриарх
Евтимий и Григорий Цамблак) Димитър Кенанов
Св. Йоан Лествичник и исихастката агиографска традиция (Житие на св. Ромил Вилински от монах Григорий Доброписец и житие на св. Петка Търновска от св. Патриарх Евтимий)
Невена Гавазова
За излизането от света на суетния живот (Слово / степен 1 на книгата
„Лествица“) Димитър Кенанов
Безпристрастието — път към светостта (Търновският превод на второ слово от преп. Йоан Лествичник) Димитър Кенанов Огънят на ревността. Странничеството (Слово / стенен 3 на книгата „Лествица“) Невена Гавазова
Делото на послушанието (Слово/степен 4 на книгата „Лествица“)Невена Гавазова
За вярата, надеждата и любовта (Слово/степен 30 на книгата „Лествица“) Димитър Кенанов
Пътят към „земното небе“ и пространството на богозрението (Слово
към пастири па прсп. Йоан Лествичник) Невена Гавачова
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Извори
Цитирана литература