Невропсихология. Том 2. Детска невропсихология

20.00 лв.

Автор : Проф. д-р Радослав Райчев, доц. Маргарита Райчева, проф. Ваня Матанова и колектив

Издателство : Артик-2001

ISBN : 9789549365368

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 235

Език : български

Изчерпан

Код: 9789549365368 Категории: ,

Описание

Във втория том подробно са разгледани нарушенията на висшите когнитивни процеси в детска възраст. Акцентът в раздела за детската невропсихология авторите поставят върху нарушенията на езика и речта. Езиковото и речевото развитие се разглеждат като основополагащи в цялостното когнитивно развитие на детето, което е и централна идея в работата на класиците Л. Виготски и Ж. Пиаже, а и едно от основните научни направления в професионалния път на авторите. Темата за нарушенията на речта и езика при огнищна мозъчна патология както в развитие, така и при възрастни, за моделите на нарушеното езиково функциониране, е една от основните в целия тритомник. Основно място на проблемите на афазиологията е отделено в третия том, който е посветен на невропсихологията при възрастни. Авторът – проф. Райчев – е доайен на невропсихологията в България, един от основателите на клиничната, изследователската и преподавателската практика на университетско равнище в тази интердисциплинарна област.

Вторият том е с акцент клиничната форма на нарушенията на висшите психични функции при децата. Неотменно и точно е формулираното изискване тези нарушения да не бъдат свързани първично с умствено изоставане или с установени дефицити на перцептивните системи (слухова и зрителна), т.е. да нямат първична глухота или слепота. Предметът на детската невропсихология е напълно аналогичен с този на възрастните – патология на когнитивните процеси и преди всичко на висшите психични функции. Разгледани са теми като неврофизиология на когнитивното развитие на детето; исторически разрез на проблемите на нарушенията в развитието на и на трудностите в обучението в детска възраст; нарушено езиково развитие – нарушения на говоримата реч, дисфазия на развитието, дислалии, детска афазия, дизартрични нарушения в детския говор и друти. Обсъдени са още писмената реч и нарушенията в развитието – общи представи за писмените форми на езиковата реализация, нарушения в развитието на писмената реч, дислексия и дисграфия на развитието, нарушения на четенето в детска възраст. Описани са и аритметични функции и нарушенията им в детска възраст, вниманието като когнитивна функция, коморбидност или системност в невропсихологията и други.