Невропсихология. Том 3. Възрастова невропсихология

25.00 лв.

Автор : Проф. д-р Радослав Райчев, доц. Маргарита Райчева, проф. Ваня Матанова и колектив

Издателство : Артик-2001

ISBN : 978-954-9365-37-5

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 342

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-9365-37-5 Категории: ,

Описание

В книгата разгърнато са представени основните методологични източници на невропсихологическото познание, като е акцентирано върху мястото на езиковата патология, като доминиращ клиничен и социален проблем при последици от различни огнищни поражения на главния мозък. И днес ядреният проблем на клиничната невропсихология остават комуникативните нарушения при възрастни. Етикирани с термина „афазии“, те са основният предмет на клиничната невропсихология и изходен модел за многообразните и многопосочните проучвания на когнитивните функции на човешкия мозък.

Последователно в различни глави са представени и нарушенията на волевата дейност, не перцептивните функции, на паметта и нейните нарушения както като изолирани клинични форми, така и в синдромологията на голямата специфична група на когнитивните дефицити, оформящи ново интердисциплинарно направление в невронауките – дементология. Съвременният концептуален модел на невропсихологията естествено включва и деменцията в нейния домен. Специални глави са посветени на диагностиката и терапията на афазийните синдроми. Те могат да служат като моделни и принципни в клиничната диагностика и терапевтична пракитка на всички когнитивни нарушения у възрастни, на които е посветен този трети том на книгата.

Разгледаните теми по глави са съответно: езикова способност и речева дейност; афазиология; нарушения на писмената реч у възрастни; волева дейност – праксис, апраксии; усещане, възприятие, перцепция (гнозис) – агнозии; диагностика на езиковите нарушения при агнозии; основни направления в терапията на афазиите; памет – нарушения на паметта; деменции и други.