Невроразвитийни разстройства в детска и юношеска възраст

14.50 лв.

Автор : Димитър Терзиев
Издателство : ИК Стено
ISBN : 978-619-241-192-3
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 128
Език : български

Описание

Доц. Димитър Терзиев е с повече от 35 години стаж в детската психиатрия и като преподавател в Катедрата по психиатрия и медицинска психология към Медицински университет – София. Автор е на повече от 70 публикации и статии, значителна част от които са в областта на невроразвитийните разстройства. През деветдесетте години организира първия у нас дневен стационар за деца и юноши с психични разстройства, в който работи същински мултидисциплинарен екип и е в първата група професионалисти у нас, обучени по пълна програма по фамилна терапия. След 2000 г. е в състава на извънболничната клиника по детска психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, впоследствие развила се в цялостна клиника по детска психиатрия „Свети Никола“. Там ръководи екип, а по-късно и дневното психиатрично отделение за деца и юноши, което бива припознато от професионалистите, институциите и общността у нас за водещо в диагностицирането и първоначалното съветване при аутизъм и други невроразвитийни разстройства. Пишейки с грижа за родителите и децата, воден от мотива да бъде полезен и придържайки се към преобладаващите и експертни становища в областта, в книгата авторът обобщава богатия си опит в областта на оценката и интервенциите при невроразвитийните разстройства и основното, което родителите трябва да имат предвид.

Въведение

Това, което следва, е за родители и широк кръг професионалисти (психолози, педиатри, психиатри, невролози, логопеди, педагози, общопрактикуващи лекари). Пиша за децата и юношите с невроразвитийни разстройства, родителите и семействата им с виждането, езика, разбирането и фокуса на детски психиатър от моя, надявам се, „неизчезващ вид”. Събрано е повечето от това, което съм казвал на родителите в консултациите, на журналистите, дискутирал с колегите, на което съм обучавал специализантите, които са имали интерес да го чуят. В началото повече говорех на родителите. По-късно все повече и повече ги чувах и разговарях с тях. Разбираемо, пиша за децата и юношите, а бих искал и за възрастните с невроразвитийни разстройства. Мога да кажа, че най-важно е началото, но всъщност липсва част от цялото – за добро или за лошо. Така или иначе за хората с невроразвитийни разстройства публично най-експонирано е детството. Следвам моите убеждения и професионалните тенденции и разбиранията на основната медицина в областта, те не са в противоречие. Неминуемо имам своите акценти и предпочитания. Мисля, обаче, че те стоят „на място”. Мисля също, че подобна книга трябва да е повече от „всекидневник” с днешна дата.

Пиша за затрудненията при разстройствата, наричани понастоящем невроразвитийни; възрастовата им еволюция; причините за възникване; подходящото родителско планиране и поведение, вида и характеристиките на професионалната помощ, която родителите и децата могат и е добре да получат. Следвайки и своята професионална насоченост, пиша най-много за интервенциите.
Мисля, че написаното за родителстването на трудните деца, като тези с „хиперактивност”, може да бъде полезно на всички родители. Всъщност това е книга колкото за децата, толкова и за родителите.

Благодарен съм на колегите от моята и други специалности от клиниката; на професор Надя Полнарева, без която прекрасната клиника, в която работех години, нямаше да съществува; на УМБАЛ „Александровска“, която „приюти” детската психиатрия.

Надявам се написаното да звучи откровено, за нещата каквито са и каквито биха могли да бъдат, а не „конюнктурно”, избягващо „горещите точки” или спестяващо неудобното.

Съдържание:

  • Невроразвитийни разстройства
  • Общи характеристики на невроразвитийните разстройства
  • Обособявани видове невроразвитийни разстройства:
  • За децата и за различните деца
  • За отделните невроразвитийни разстройства
  • Интелектуален дефицит
  • Разстройство от аутистичния спектър
  • Езикови и обучителни разстройства
  • Разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност (РДВХ, ADHD)

Също може да ви хареса…