Независимостта на България . Документи и периодичен печат (1908-1909 г.)

50.00 лв.

Автор : съст. Лидия Чолпанова
Издателство :  Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 978-954-322-315-2
Година : 2008
Корица : мека
Страници : 204
Език : български

Описание

Сборникът, посветен на 100-годишнината от обявяването на българската независимост, е художествено-документален опит да се покаже този изцяло български акт със силата на фактите. Използвани са непубликувани документи и снимки, съхранени в Научния архив на БАН и запазените вестници от този период в Централната библиотека на БАН. Материалите са подредени хронологично. Събитието е било във фокуса на всички излизащи  по това време вестници и големият обем на статиите налага те да бъдат представени подробно, като са включени само около 150. По-големите статии заемащи цели страници от вестниците са предадени със съкращения. Книгата е илюстрация на едно от най-значимите събития в българската история, разширява изворовата база  и допринася за запознаване на широката публика и на специалистите с действията на княз Фердинанд и на българската дипломация, довели до успешния край на обявяването на независимостта на българската държава.

Също може да ви хареса…