-10%

Нематериално културно наследство. Актуални проблеми

22.50 лв.

Автор : колектив

Издателство : БАН

ISBN : 978-619-245-088-5

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 360

Език : български

Описание

Нематериално културно наследство. Актуални проблеми. Сборник с материали от международна научна конференция „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“, посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките. София, 17—18 октомври 2019 г.

Съдържание

М. Сантова Ролята на учените от БАН за прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство в България

S. Ispas. The Role of Multimedia Archives in Heritage Preservation, Conservation Techniques, Indexing

W. Wieshaider. Legal Observations on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage

Й. Спасова-Дикова. Изследвания в Българската академия на науките в областта на пърформативните изкуства през ХХI в. (в светлината на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО от 2003 г.)

M. Krstanović, B. Bogdanović. The Implementation of the Intangible Cultural Heritage in Serbia. From Paradigm to Practice

O. Mykytenko. The Role of the Academic Scientific Research of Intangible Cultural Heritage within Globalization and Integration Processes

И. Кабаков. Предаването на традицията в занаятчийската практика

В. Ганева-Райчева. Живите наследства в икономиката на преживяванията и в неформалното образование

M. Kõiva. Intangible Culture, Community Art, and Data Sets

С. Налбантян-Хачерян. Опазване на нематериалното културно наследство чрез неформално образование

С. Димитрова. Музейни способи за изучаване и опазване на нематериалното културно наследство (опитът на музей „Етър“)

М. Кафкова. Съхраняване на знанията и уменията, свързани с традиционни строителни занаяти. Проблеми на трансмисията

С. Ненова. Читалища, местни общности и изследователи в опазването на нематериалното културно наследство (по примера на неделинския двуглас)

И. Станоева. Читалищата и нематериалното културно наследство — откриване на нови полета

Р. Братанова. „Бръснарски“ терци срещу бурдонен двуглас (или как се журира традиционна фолклорна музика)

М. Любенова. Общности и експерти в опазването на нематериалното културно наследство — примерът на Сурва в Пернишко

Г. Луканова. Групите за фолклорно пеене като носители на нематериално културно наследство

М. Станева. Регистърът: начин на употреба

И. Бокова. Нематериално културно наследство и живо наследство — теоретични аспекти и скрити послания

Н. Ненов. В търсене на нематериалните измерения на културното наследство