-10%

Немска лексика в българския език . Морфосемантичен , словообразувателен и етимологичен обзор

27.00 лв.

Автор : Борис Парашкевов

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540750859

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 408

Език : български

Описание

Настоящият лексикон претендира за компактно представяне на значителна част от засвидетелстваните в различни подсистеми на българския език
а/ преки или косвени заемки и части от заемки , характеризиращи се с немско респ. германско потекло , или
б/ водещи началото си от други езици , но изпитали по време на своята миграция установими формални и / или семантични промени в немския език
Рестриктивното означение “ значителна част “ се налага поне от обстоятелството , че в академичния речник на чуждите думи в българския език /1982 / ремарката нем. фигурира при над 4760 от лематизираните думи , а вече се отбелязва съзнателното елиминиране на немалко количество от интернационалната лексика , възпроизвеждаща гръцко – латински прототипи доста по – адекватно в сравнение с техните френски или английски рефлекси . В крайна сметка броят на словните единици , подложени на семантично , словообразувателно и етимологично разискване в “ Немска лексика в българския език “ , възлиза на около 1300 .