Новият ред на Стария континент

28.00 лв.

Автор : Филип Тер

Издателство : Критика и хуманизъм

ISBN : 978-954-587-219-8

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 520

Език : български

Описание

Когато през 1989 г. пада буквалната и метафорична Стена между Източна и Западна Европа, започва експеримент с континентален мащаб: след своите нежни и кадифени или кървави революции „Източният блок“ бива подтикнат към икономически трансформации, които се оказват изцяло и чисто неолиберални. Процеси на котрансформация, като ефект от промените при нас, обхващат и страните от Западна Европа. Книгата проследява внимателно, детайлно и много полезно за всякакви читателски гледни точки и двете плоскости на трансформация. Не пропуска и да постави въпроса дали днес европейският Юг не заема мястото на някогашния Изток.
Развитието на неолиберализма се очертава в книгата както хронологично, така и с акцент върху важни регионални различия в Европа. В някои отношения книгата е критика на неолиберализма, но като цяло е по-скоро опит за обективна история на последиците му: защото показва как той засяга не само икономиката, но и ценностите, и общностните проекти и мечти. Представя и аргументи за диагностициране на края му.
За да направи българското издание свръхактуално, авторът написа в средата на ноември 2018 г. специален епилог за българските читатели, обхващащ процесите в Европа след публикуването на книгата.
Филип Тер е професор по история на Централна Европа във Виенския университет, гост професор в изтъкнати академични институции в САЩ и Европа.

Съдържание на книгата:
Първа глава: ВЪВЕДЕНИЕ (Предварителни бележки с личен характер; Историзиране; Корени на неолиберализма; Понятието трансформация)
Втора глава: КРИЗИ И ДЕБАТИ ЗА РЕФОРМИ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ. УПАДЪКЪТ НА ДЪРЖАВНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ (Алтернативeн прочит на Студената война; Неолибералният обрат на Запад и на Изток)
Трета глава: РЕВОЛЮЦИИТЕ ОТ 1989 ДО 1991 Г. ПРОТИЧАНЕ И ОБХВАТ НА РЕВОЛЮЦИИТЕ (Принципи на обяснение; Центрове и действащи лица на революцията; „Договорената“ революция)
Четвърта глава: ПРАКТИКА И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА. ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА (Кризи на трансформацията; Системно-иманентни проблеми; Типология на резултатите от реформите)
Пета глава: ВТОРА ВЪЛНА НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА. НЕОЛИБЕРАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НАВЪН (Системите Flat-tax (плосък данък) и популизмът; Човешки капитал; Новото благосъстояние; Богати градове, бедни села; Ролята на ЕС)
Шеста глава: СРАВНЕНИЕ НА МЕТРОПОЛИСИТЕ В СРЕДНА ИЗТОЧНА ЕВРОПА. ЯБЪЛКИ И КРУШИ? ЗА ЦЕЛИТЕ НА СРАВНЕНИЕТО (Изходната база; Трансформация отдолу; Грюндерски период; Бедният Берлин; Boomtown Варшава; Сравнение на метрополисите)
Седма глава: РАВНОСМЕТКА СЛЕД КРИЗАТА. КРАЯТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ? (Протичането на кризата; Примерът с кредитите в чужда валута; Политическа реакция на кризата)
Осма глава: ЮГЪТ КАТО НОВИЯ ИЗТОК. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ДЪЛБОЧИНА НА КРИЗАТА (Миграция като изход; Менталната карта на Европа)
Девета глава: КОТРАНСФОРМАЦИЯ (Социалните реформи и реформите на пазара на труда в Германия; Дискурсът за гражданското общество; Политици, които идват от Изток)
Десета глава: ОПОЛЗОТВОРЕНИ И ПРОПУСНАТИ ШАНСОВЕ (Участието в Революцията; Ценностите на революцията; Родилните мъки на обединена Европа; Конфликтът в Украйна; Перспективи след неолиберализма)
Епилог