Нов руско-български речник

100.00 лв.

Автор : Сергей Влахов
Издателство : Парадигма
ISBN : 9549536912
Година : 2004
Корица : твърда
Страници : 904
Език : български

Изчерпан

Описание

“Нов руско-български речник” съдържа около 50 000 думи и фразеологични съчетания от съвременната руска реч.
Езиковият материал е разработен така, че думата да е представена в максимално тясна връзка с характерен контекст. Целта е с помощта на илюстративен материал и други средства да се излезе от тесните рамки на строго речниковото съдържание. При съставянето на речниковите статии е направен опит чрез последователно съпоставяне и противопоставяне да се предотврати интерференцията, т.е. смесването на близки по форма и различни по съдържание руски и български думи.
Речникът ще е полезен за всички русисти и слависти, на първо място за преводачите, за изучаващите (студенти, ученици) и преподаващите руски език, както и за широк кръг лица, които ще си служат с него, активно или пасивно, било в професионалната си дейност или като любители на руската литература.

Също може да ви хареса…