Носталгията по социализма в България

20.00 лв.

Автор : Веселин Тепавичаров

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4685-2

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 344

Език : български

Описание

Настоящата книга е посветена на носталгията по социализма в България и на хората, които са подвластни на тези политически ориентации. В текста е обърнато внимание на свойствата на човешката памет, на отделните генерации, в плен на носталгията по социализма, на механизмите, предизвикващи такова отношение към миналото, и на типологията на носталгичните групи. Коментирани са и последиците от митологизирането на социалистическото минало и вторачването в това спорно време. Използван е нов историко-етнографски подход на изследователското търсене, тъй като трудът се опира на обилен емпиричен етнографски материал, събиран в продължение на повече от 25 години.

Веселин Тепавичаров е роден през 1957 г. в гр. Етрополе, Софийска област. Завършва Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1981 г. като историк-магистър и понастоящем е преподавател там в катедра „Етнология“. Доктор по история (1989), доцент по етнология (2000), доктор на науките за културата (2016). Членува в редица авторитетни национални и международни академични асоциации и сдружения. Научните му интереси са свързани с новата и съвременната българска история, с теория и история на етнологията и културната антропология, с политическата антропология. В това направление са и издадените от него монографии, студии и статии.