Нумизматика, сфрагистика и епиграфика т.17

25.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : Национален археологически институт с музей –  БАН
ISBN : 1312-5532
Година : 2021
Корица : мека
Страници : 296
Език : български

Описание

Съдържание
Нумизматика
Д. Агре, Б. Русева. Накратко за „укрепения владетелски дом“ край село Княжево, община Тополовград и открития in situ нов тип владетелски бронз на диадоха Лизимах
С. Йорданов. Колективна находка с монети на тракийските царе Реметалк I и Реметалк II от Смолянска област
Я. Тачев. Три непубликувани редки монети на римската колония Герма в Галатия
М. Доткова. Варварски имитации на римски бронзови монети IV в. от колекцията на Националния археологически музей
Д. Аладжова. Находки от византийски монети от VI век, открити в Сердика
В. Овчаров. Неописани контрамарки от Добруджа (XIV век)
В. Пенчев. Колективна находка с талери на Белгийската конфедерация, произхождащи от Белоградчишко
В. Пенчев. Що за монети са били „пазванчетата“
Сфрагистика
П. Харалампакис, Н. Елам. Непбликуван византийски оловен печат на Basilikos Kommerkiarios на Тракия
В. Пенчев. Няколко византийски моливдовула от края на XI век, част от „архив“, произхождащ от България
Ж. Жекова. Печати на един персонаж от „Алексиада“
Я. Митов. Непубликувани печати на Михаил Кондостефан — куропалат и дук, Никита — епископ на Макри и севаст Мануил Димирис
Епиграфика
М. Манов. Отново за надписа от археологическия музей в Комотини в Гърция с името Хебризелм, син на Севт
М. Боднарук. Famae et propriis laudibus: късноримски сенатори като възложители на императорски статуи през Тетрархията и ранният Константинов период (293—324 г.)
А. Авдеев. От крестильной купели до гробовой доски: время жизни в эпитафиях Московской Руси
К. Венедикова. Няколко редки епиграфски паметника от РИМ — Хасково и Хасковско
Varia
Н. Марков. Две необичайни оловни римски тесери от Североизточна България
In memoriam
Й. Йорданов, Ж. Жекова. Проф. Янис Турацоглу (1940—2021)
Ж. Жекова. Проф. Иван Йорданов (1949—2021)

Също може да ви хареса…