-20%

Обезпечение на иска по международни граждански и търговски дела

17.60 лв.

Автор : Деян Драгиев

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542846215

Година : 2024

Корица : мека

Страници : 348

Език : български

 

Описание

Книгата анализира обезпечението на иска по граждански и търговски спорове с международен елемент. Изследването разглежда обезпечителния процес съгласно регламентите в правото на ЕС, включително Регламент „Брюксел Ia”, и съдебната практика на Съда на Европейския съюз, както и обезпечителната компетентност на българския съд въз основа на ГПК и КМЧП. Представено е обезпечението в международния търговски арбитраж съгласно правилниците на основни арбитражни институции, националното законодателство и режима на признаване и изпълнение. Сравнителноправен анализ на обезпечителния процес в различни правни системи очертава особеностите, имащи значение за последващото презгранично изпълнение. Специален фокус е поставен върху обезпечението в някои типични спорове с международен елемент, свързани с международна продажба на стоки, строителство, интелектуална собственост, презграничен запор на банкови сметки.