Обезщетението за вреди при договорна отговорност

25.00 лв.

Автор : Силвия Цонева

Издателство : НБУ

ISBN : 978-619-233-168-9

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 424

Език : български

 

Описание

Книгата разглежда въпросите на обезщетението за вреди при договорна отговорност, като ги групира в три глави – определяне на подлежащите на обезщетение вреди, определяне на обезщетението за имуществени вреди и особени хипотези на обезщетение.

Обсъдени са въпросите на причинната връзка, правилото за намаляване на вредите, позитивният и негативният интерес, абстрактният и конкретният метод, обезщетението за неимуществени вреди, неустойката и други.

Темите са проследени и в сравнителноправен аспект с акцент върху Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, Принципите на УНИДРОА за международните търговски договори, Принципите на европейското договорно право и Общата референтна рамка.

Силвия Цонева е доктор по право и преподавател в департамент „Право“ на Нов български университет.