-10%

ОБЛИЧАНЕ НА ГОЛОТАТА: ТРАНСФОРМАЦИИ НА ОБРАЗА В СЮЖЕТА ЗА НАРЦИС И ЕХО

22.50 лв.

Автор : Богдана Паскалева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5507-6
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 288
Език : български

Описание

„Обличане на голотата: Трансформации на образа в сюжета за Нарцис и Ехо“ е монография, посветена на изграждането на едно ново теоретично понятие за образ, което да бъде ориентирано едновременно към визуалното и към вербалното, към образа в изобразителното изкуство и образа в поезията. Историята за Нарцис и Ехо, разказана от Овидий в книга III на неговите „Метаморфози“, изиграва ролята на отправна точка за разгръщане на проблематиката на образа. Лицето и неговият огледален двойник, гласът и отзвукът, материята и нейното оживотворяване сe преплитат, за да изградят един сложен релеф от възможности да мислим и разбираме образа.
Богдана Паскалева е доктор по литературознание и преподавател по антична и западноевропейска литература в Катедрата по теория на литературата към Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

Също може да ви хареса…