Образованието в средновековна България

20.00 лв.

Автор : Цветана Чолова

Издателство : Нов Български Университет

ISBN : 9789545357855

Година : 2013

Корица : мека

Страници : 316

Език : български

Описание

Съдържанието е представено в шест основни глави – “Християнската пайдея – философия и мисия на образованието през средните векове”, “Трите класически книжовни езика на Европейското средновековие”, “Културни центрове и книжовни школи”, “Общо образование “Кръгът на науките”. Организация на обучението и методи на преподаване”, “Астрономия, математика и познания за света”, “Обучението на лекари, юристи, административни служители и архитекти”. Изследването представя образованието в средновековна България и неговата връзка с образованието в средновековна Европа, и най-вече във Византия.