-10%

Образователна парадигма. Комуникация чрез компютърни игри

10.71 лв.

Автор : Женета Каравасилева

Издателство : УНСС

ISBN : 9786192323356

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 159

Език : български

Код: 9786192323356 Категория:

Описание

Обучението представлява процес на усвояване, предаване и усъвършенстване на натрупани знания и опит в дадена област. Предизвикателство е усвоените знания да се развиват и използват за открития в социалната, производствената и научната област.

Днес актуалният начин за търсене на информация е чрез уеб базираните платформи в интернет. Характерно за интернет пространството е възможността за използване на препратки от едни данни към други с метода на hypertext, който е в основата на популярния език HTML (Hyper Tekst Markup Language) „Хипертекстът е текст, който съдържа хипервръзкивръзки към други документи или файлове“. Тази възможност предоставя лавинообразна безкрайна информация от виртуалния свят.

В съвременния дигитален свят способността за намиране и използване на информация от интернет пространството се научава още в ранните години на подрастващото поколение. Затова виртуалната култура е необходим предмет още в самото начало на обучението на детето. Познаването на правилата на интернет обществото е основата за постигане на коректност в комуникацията в дигиталния свят.

Игрите, като елемент на развлечение или обучение, са разпространени в почти всички уеб базирани платформи за комуникация в интернет. С помощта на електронната игра се симулират процеси и явления, които дават отговор как разумно да се използват и в каква насока да се развиват усвоените знания. „Да въздейства върху себе си, околните и средата човек може, ако притежава, свързани и с активното му поведение, а именно – умения, които могат да бъдат определени не само като процедурно познание, но и като активно преобразуващо познание“.