Образ и култ в Древна Тракия: Аспекти на формирането на тракийския образен език

40.00 лв.

Автор : съст.Диляна Ботева – Боянова
Издателство : Фабер
ISBN : 978-954-775-604-5
Година : 2006
Корица : мека
Страници : 260
Език : български , английски

Описание

 Настоящият сборник е резултат от проект, финансиран от фондация „Александър фон Хуболт“. Провокиран е от твърденията за Тракийския конник и други иконографски елементи свързани с него (змията например) като заемка от гръцкото изкуство, въпреки че срещата на Конник със змия е засвидетелствана не само върху късни тракийски оброчни релефи, но и върху ранни паметници на тракийската торевтика. Сборникът представя опит за детайлно проучване на елементи, чрез които чужди културни кодове (персийски, гръцки, римски) са доловими в Тракия, като по този начин дава аргументирано основание да се твърди, но и да се отрече евентуално чуждо влияние върху конкретни прояви на тракийския образен език.
Д. Ботева (състав.)
Съдържание
Д. Ботева. За тракийския образен език и пътя към неговото „разчитане“: Въведение
А. Петрова. Елинистическият надробен релеф от района на Западния Понт
М. Иванов. Конникът върху надгробните паметници от Долна Мизия и Тракия (I—IV в. сл. Хр.)
А. Тенчова. Оброчни плочки с изображение на Зевс от Долна Мизия и Тракия (в земите на Република България), I—III в. сл. Хр.
Д. Ботева. Обвързаност между изображение и надпис при оброчни релефи на Тракийския конник:
анализ на база данни
Appendix:
М. Издимирски. Конникът в предримска Тракия и в Ахеменидската империя
Литература

Също може да ви хареса…