Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС – еволюция, взаимодействия, възможности

22.00 лв.

Автор : Васил Георгиев

Издателство : ВУСИ

ISBN : 9786197343441

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 308

Език : български

Описание

Монографията представя на вниманието на читателя рамката на външнополитическите действия на ЕС – нейната история, сегашно състояние и бъдещи перспективи.
Монографията е предназначена за изследователи, практици, студенти и за всеки, който проявава интерес към миналото, настоящето и бъдещето на Европейския съюз.

Васил Георгиев (1975) е доктор по право и доцент във Висшето училище по сигурност и икономика от 2017 г. Едновременно с това е практикуващ адвокат в областта на търговското и гражданското право, автор на научни трудове, студии и статии в областта на сигурността, правото на ЕС и търговското право, както и на два романа и сборници с разкази.

Също може да ви хареса…