Обща патология

15.00 лв.

Автор : Еленка Георгиева
Издателство : УИ “ Паисий Хилендарски „
ISBN : 978-619-202-813-8
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 210
Език : български

Описание

Учебникът по обща патология е подготвен за студенти биолози от специалността „Медицинска биология“, както и за студентите от други специалности на Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Учебникът е кратък курс по обща патология, в който са включени теми, съобразени с учебната програма по дисциплината.
Без да имаме претенции за изчерпателност, се надяваме предложеното в учебното съдържание да даде достатъчно информация за класическите и утвърдени знания относно патоморфологичните промени, както и за някои от новите научни постижения в областта на общата патология.
Надяваме се чрез застъпените тематични единици учебникът да бъде полезен за студентите в овладяването и придобиването на достатъчно задълбочени познания за патологичните процеси и някои основни заболявания, както и да се разберат закономерностите на тяхното развитие. Също така може да бъдат предпоставка за иницииране на научен интерес и включване в програми за провеждане на научни изследвания.

Също може да ви хареса…