Общество и държавност у траките средата на ІІ – началото на І хил.пр.Хр. / в контекста на палеобалкано-западноанатолийската общност /

20.00 лв.

Автор : Калин Порожанов
Издателство : ПроВиас
ISBN : 978-619-92562-0-6
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 250
Език : български

Описание

Второ издание .
Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ
1. Обектът
2. Методите
3. Термините
Глава I. РАННИ СВЕДЕНИЯ ЗА ТРАКИ
1. Тракийски имена от Минойския Крит и Микенска Гърция в текстовете на Линеар А и Линеар Б
2. Тракийски имена в хититски и египетски документи
3. Трако-троянският морски съюз и Троянската война в Омировия епос
Глава II. ΤΡАКИЙСКО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОΠА И СЕВЕРОЗАΠАДНА-ЗАΠАДНА ΜАЛА АЗИЯ в светлината на индоевропеистиката и палеобалканистиката
1. Индоевропеистиката и тракийският ономастичен език
2. Палеобалканските езици – палеобалкано-западномалоазийска общност
Глава III. АРЕС СРЕЩУ ХЕРΜЕС: движения на народи, пиратство, разбойничество и търговия на ахейско-елинската и пеласго-тракийската етнокултурна общност, отразени в античната литература
1. Движения на етноси
1.1. Ахейско-елинска етнокултурна общност
1.2. Пеласго-тракийска етнокултурна общност
1.3. Движения на етноси в Югоизточна Европа и Западна Мала Азия до края на I хил. пр. Хр.
2. Пиратство-разбойничество или търговия
2.1. Ахейско-елинска етнокултурна общност
2.2. Пеласго-трако-троянска етнокултурна общност
3.Стационирането през XIII-VIII в.пр.Хр. – път към елинизация на мобилни общества от Югоизточна Европа и Северозападна-Западна Мала Азия
Глава IV. ΜОБИЛНОСТ И СТАЦИОНАРНОСТ на обществата от Циркумегеика, представени чрез археологията на Тракия, Троада и Елада
1. Средства за движение
1.1. Средства за движение по море
1.1.1.Корабите на Тракия Понтика
1.1.2.Тракия Понтика и пристанищата в Омировия епос
1.2. Средства за движение по суша
1.2.1. Кола
1.2.2. Товарни и ездитни животни
2. Селища и жилища
2.1. Селища
2.2. Жилища
3. Некрополи
3.1. Югоизточна Европа – Тракия и Елада
3.2. Северозападна Мала Азия – Омировият епос за надгробните могили в Троада
4. Керамика
Глава V. ЦИВИЛИЗАЦИЯТА В ТРАКИЯ И НА ТРАКИТЕ до средата на I хил. пр. Хр.
1. Стопанството
1.1. Земеделие
1.2. Скотовъдство
1.3. Металодобив и металообработка. Съкровища
1.4. Търговски обмен
2. Собствеността
2.1. Сравнителна характеристика между Орфическа/Микенска Тракия, Микенска Гърция, Хититската държава и степните народи от Черноморско-Каспийската област
2.2. Основни форми на собственост в сравняваните общества
3. Държавността
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
СЪКРАЩЕНИЯ
ЦИТИРАНИ АНТИЧНИ АВТОРИ
ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА
ЗА АВТОРА

Също може да ви хареса…