-10%

ОБЩИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

21.60 лв.

Автор : Васил Петров

Издателство : Сиела

ISBN : 978-619-195-2297-4

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 408

Език : български

Код: 978-619-195-2297-4 Категории: ,

Описание

Книгата е посветена на института на общия административен акт в българското административно право. Разгледани са производствата по издаване, оспорване и изпълнение на общи административни актове в Административнопроцесуалния кодекс и в специалните закони. Анализирана е богатата съдебна практика на Върховния административен съд по приложение на института. На основата на сравнителноправния преглед на познатите видове общи административни актове е направен опит за усъвършенстване на легалното определение на общия административен акт и на административнопроцесуалния режим на тези актове.
Като цялостен монографичен труд за общия административен акт книгата може да се ползва от всички, които прилагат Административнопроцесуалния кодекс, както и от всички, които имат научен интерес по темата.