Общност с другия. Лекции по социология на социалните общности

14.00 лв.

Автор : Майя Грекова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4288-5

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 221

Език : български

Описание

Заглавието „Общност с другия“ загатва за специфичния фокус на интереса на автора към общността. От една страна, това са човешките взаимодействия и отношения. От друга страна, вниманието е насочено към историческото преобразуване на общността и на проблемите на взаимодействието. Стремежът е чрез този исторически поглед да добием чувствителност към своето собствено съществуване в света, който имаме днес. Свят, в който настояваме на своята собствена индивидуалност, но и свят, в който е необходимо да можем да съ-съществуваме заедно с другите, също толкова настояващи на своята индивидуалност, като се опитваме да разбираме различието на другия и другия в неговото различие.