-10%

Общо учение за държавата

16.20 лв.

Автор : Любомир Владикин

Издателство : Булреал 2000

ISBN : 9789541111111

Година : 2007

Корица : мека

Страници : 515

Език : български

Изчерпан

Код: 9789541111111 Категории: ,

Описание

„Тук в 700 страници е затворена най-интересната част от историята на идеите в държавата. В тази книга ще намерите историята на организирания в държавата свят, вложен в множество идейни обяснения. Историята, подредена в научна система, е достъпна, както и полезна.
Книгата е написана като учебен курс за студентите юристи и е ползвана за тази цел през първата половина на 20 век. Поради особения си предмет – учение за държавата във връзка с развитието на политическите учения, тя е запазила актуалност и днес. Историята не остарява. Историческото знание не губи своята ценност. Ето защо, както и преди десетилетие, така и днес, от позицията на историята трудът на професор Владикин е актуален.“

Съдържание :
Увод
Как да изучаваме държавата
Съставните елементи на държавата са разнородни
Природни и духовни науки
Обяснителни и нормативни дисциплини
Що е метод
Философско-спекулативен метод
Исторически метод
Осовите на юридически метод
Социологични-правен позитивизъм
Методът на Йелинек
Методът на Келзен
Съвременното състояние на методологичната проблема
Държавни науки и държавно право
Понятие и подразделение на държавните науки
Публично и частно право
Подразделенията на публичното право
Политиката от научно гледище
Държава и право
Възникването на държавата
Поставяне на проблемата
Възникването на държавата като проблем във философията на естественото право
Социологични хипотези за възникването на първата държава
Теория на завоеванието
Теория на класовата борба
Обоснованието или оправданието на държавата
Поставянето на проблемата
Боговластната теория
Патриархалната теория
Патримониалната теория
Историческо значение и развитие на идеята за обществен договор
Договорна теория на Томас Хобс
Договорна теория на Джон Лок
Общественият договор според Русо и Кант
Критика на договорната теория според Русо и Кант
Критика на договорната теория
Допълнителни или корективни теории
Понятие и същност на държавата
Думата държава
Определение на понятието държава
Държавата като организъм
Социологични теории за същността на държавата
Правни теории за същността ба държавата
Държавата като юридическа личност
Държавата като правов ред
Държавата като частноправна личност (фиск)
Елементи на държавата: Територия, народ и власт
Територия
Понятие и правна същност на територията
Правно съдържание на териториалното върховенство
Социологично и геополитическо значение на територията
Народ
Народ-народност-нация
Народът като политико-философско понятие
Народностният принцип и държавата
Държава и народ
Държава и граждани
Власт и суверинитет
Понятие и особености на държавната власт
Самоограничението на държавната власт
Същност на държавната власт
Субект на държавната власт
Суверинитет
Суверинитетът като политико-историческо понятие
Теорията на Жан Боден (1538-1596)
Усложняване на понятието суверинитет
Суверинитетът е само качество на държавната власт
Суверинитетът като правно-догматично понятие
Суверинитетът и обществото на народите
Държава без суверинитет
Трите значение за термина суверинитет
Основни качества на суверинитета според догмите на Френската революция
Народен суверинитет
Държавен суверинитет
Форми на държавата
Образуването на исторически държави
Изчезване на историческите държави
Видове държавни съединения и съставни държави
Правната природа на предконстуционните монархии
За автора