Огледало на въображението. Психоанализа на филмовото преживяване

18.00 лв.

Автор : Светлозар Василев

Издателство : Колибри

ISBN : 978-619-02-0387-2

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 286

Език : български

Код: 978-619-02-0387-2 Категории: , ,

Описание

Книгата отразява опит и авторови тези, гене­рирани чрез метода „анализ на зрителското преживя­ване“ в рамките на инициативата „Пси­хоанализа и кино“. Нейният екип възниква като нефор­мална инициатива на група аналитици, психотерапевти и университетски преподаватели. Методът й се основава на разбирането, че психоаналитичният филмов прочит изисква отчитане не само на естетическите и смислови послания на произведението, но и на емоционалните преживявания. Този подход е известен като „анализ на зрителското преживяване“ и предполага личен опит с психоанализа на изследователя. Според д-р Майя Младенова много от филмите, които са анализирани в книгата, „повдигат теми, които едва ли биха могли да бъдат публично обсъждани, ако не беше устойчивата, дългогодишна, новаторска работа на поколения аналитици — темата за насилието, инцеста, травмата, войната като насилие, а не като героизъм, и ред други. В този смисъл киното, такова, каквото го познаваме и обичаме сега, съществува и благодарение на усилията на аналитиците.“