Ограничено количество/Дебатите за съдебната власт при създаването на Конституцията от 1991 г. : Сборник с интервюта, извадки от архиви, коментари и анализ

25.00 лв.

Автор : Деяна Марчева

Издателство : НБУ

ISBN : 9786192332907

Година : 2024

Корица : мека

Страници : 432

Език : български

 

Код: 9786192332907 Категории: , ,

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Въведение
ЧАСТ 1.
ИНТЕРВЮТА С УЧАСТНИЦИ В СЪЗДАВАНЕТО
НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1991 ГОДИНА
1.1 Интервю с Петър Обретенов
1.2 Интервю със Снежана Начева
1.3 Интервю с Емилия Друмева
1.4 Интервю с Янаки Стоилов
1.5 Интервю с Пенчо Пенев
1.6 Интервю със Златка Русева
1.7 Интервю с Мариела Митева
1.8 Интервю с Георги Пирински
1.9 Интервю с Красен Станчев
1.10 Интервю с Васил Мръчков.
1.11 Интервю с Красен Стойчев
ЧАСТ 2.
СЮЖЕТИ ОТ АРХИВИТЕ НА СЕДМОТО
ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
2.1. Идеите за съдебната власт в конституционните
проекти, внесени в Седмото Велико народно
събрание
2.1.1. Кой внася конституционни проекти
2.1.2. Как е организирана работата на
Конституционната комисия по
внесените проекти
2.1.3. Какво предлагат отделните внесени
конституционни проекти за
съдебната власт
2.2. Независимост на съдебната власт – „как да
бъде де факто осъществена?“
2.2.1. Съдебната независимост като безспорен
принцип
2.2.2. Какъв да бъде обхватът на съдебната
власт – само съдии или система от съдии,
прокурори и съдии-следователи
2.3. От „прокурори към съдилищата“ до „структура
на прокуратурата в съответствие с тази на
съдилищата“
2.3.1. Прокурори „към“ съдилищата в
конституционните проекти
2.3.2. Общите „бележки“ и „проект“ на Главна
прокуратура и Върховния съд – опит за налагане на
концепция за свръховластена прокуратура
2.3.3. Смяна на стратегиите за утвърждаване на
„самостоятелна и независима прокуратура“
2.3.4. Как се стига до текста за „структура на
прокуратурата в съответствие с тази на
съдилищата“
2.4. Назначаемост или изборност на магистратите
2.4.1. Модели на назначаемост и изборност на съдии,
прокурори и съдии-следователи (следователи) в
конституционните проекти
2.4.2. Първите опити да се наложи в пленарното
заседание на второ четене избор от Народното
събрание на председателите на ВКС и ВАС и на
главния прокурор
2.4.3. Връщане в Конституционната комисия за
намиране на компромисно решение
2.4.4. Повторен опит в пленарното заседание на второ
четене да бъде наложен избор от Народното
събрание на председателите на ВКС и ВАС и на
главния прокурор
2.4.5. Как се стига до седемгодишния мандат на
председателите на ВКС и ВАС и на главния
прокурор
2.4.6. Конституционните дебати на трето четене – да
има ли конституционни гаранции за „възпиране“
на корупцията в съдебната власт?

ЧАСТ 3.
POST SCRIPTUM ЗА КОНСТИТУЦИОННИЯ МОДЕЛ НА
СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ОТ УЧАСТНИЦИ В ДЕБАТИТЕ
1.1. Кино Лазаров за съдебната власт в бъдещата
конституция, но без коментар след нейното приемане
1.2. Любен Корнезов – главата „Съдебна власт“ като
най-слабата част от Конституцията и упадъкът на
държавността
1.3. Нора Ананиева – ретроспекция към конституционните
дебати за съдебната власт
1.4. Живко Миланов относно несполучливите
конституционни решения за съдебната власт
1.5. Ангел Джамбазов – критика на еклектизма в
Конституцията по отношение на съдебната власт и
визия за реформа
Вместо заключение
Библиография
Summary
Contents

Също може да ви хареса…