ОЗДРАВИТЕЛНИЯТ ПЛАН

18.00 лв.

Автор : Емил Радев

Издателство : Труд и право

ISBN : 978-954-608-254-1

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 264

Език : български

Код: 978-954-608-254-1 Категории: ,

Описание

Книгата предлага първото и засега – единствено, цялостно изследване на правната природа на оздравителния план според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон.

Авторският труд е насочен към анализ на съществените и принципно важни въпроси, свързани с практическото приложение на уредбата на оздравителния план и цели да обоснове подход за разрешаването им. Анализът се основава на достиженията на доктрината и на съдебната практика и обхваща материалноправните и процесуалните аспекти на оздравителния план. Въпросите са разгледани в контекста на производството по несъстоятелност и неговите фази. Изследвани са и спецификите на плана, произтичащи от прякото приложение на правото на Европейския съюз.

Емил Радев, доктор по гражданско и семейно право, адвокат и парламентарист. От 2014 година е депутат в Европейския парламент и активно участва в европейския законодателен процес. Той е автор в специализирани правни издания по актуални въпроси на търговското и на европейското право.