Олигархизация на политиката

20.90 лв.

Автор : Ивка Цакова

Издателство : УНСС

ISBN : 978-619-232-367-7

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 412

Език : български

Код: 978-619-232-367-7 Категории: , ,

Описание

В цялата история на човечеството винаги са управлявали богати малцинства, наричани по различен начин в конкретни исторически епохи. В Древна Гърция това са олигарси и аристократи, в Средновековието – феодали и папи, в епохата на Ренесанса – богати и знатни патриции, сеньори, през различните стадии на капитализма – капиталистическа или управляваща класа, елити, влиятелни делови среди, финансови кръгове и пр. Днес в началото на XXI век се е оформила една глобална олигархия, обозначавана с фразата за 1% от световното население – мултимилиардери, влияещи върху съдбата на човечеството в условията на глобален неолиберален капитализъм.

Проблемът за олигархизацията на политиката става особено актуален след финансовата криза от 2007 – 2008 г., която избухна първоначално в САЩ, а след това се разпространи в Европа и в целия свят. Този проблем не е нов, защото олигархията съпътства капитализма в цялата негова история. Новото при днешния глобален неолиберален капитализъм е безпрецедентното равнище на концентрация на богатство и власт в ръцете на едно малцинство, което намира израз в противопоставянето на 1% на останалите 99%. Тази свръхконцентрация предизвиква както системна криза на капитализма, така и криза на либералната демокрация.