Онлайн журналистика: Медиите в дигиталния свят

50.00 лв.

Автор : Грета Дерменджиева

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540734026

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 864

Език : български

Изчерпан

Описание

Книгата представлява монографично изследване върху онлайн журналистиката и дигиталните медии, но съдържа и много практически съвети, които могат да бъдат от полза не само за студенти, а и за широк кръг професионалисти в тази област.
В теоретичен план е проследена генеалогията на онлайн журналистиката чрез анализ на Интернета като среда за масмедии и инструмент за публикуване. Детайлно са разгледани медийните типове, характерни за уеб пространството, и съществуващите
различия между традиционната и онлайн журналистика. Очертани са спецификите на всеки етап от онлайн журналистическия процес – проучване, търсене и събиране на информация, създаване на нелинейно съдържание за уеб медии.
Отделено е място и на уеб дизайна, доколкото е свързан с информационната архитектура, организацията на съдържанието и методите за ефективност на сайтовете.
Онлайн журналистиката е привилегирована да съчетава най-добрите практики на „старите“ и „новите“ медии в конвергентни електронни форми. В книгата е поставен акцент и върху начините, по които традиционните журналистически умения се прилагат в онлайн среда за създаване на стойностно уеб съдържание.
Книгата дава знания за историята, същността, отличителните черти и еволюционните стадии на уеб журналистиката, видовете информационни сайтове и прилагането на основните журналистически принципи в интерактивна среда, както и конкретни практически насоки за настоящи и бъдещи онлайн журналисти.