Опис на ръкописите, старопечатните, редките и ценните издания в Националния исторически музей

50.00 лв.

Автор : съставител Вася Велинова, Нина Вутова

Издателство : Национален исторически музей

ISBN : 978-954-295-326-5

Година : 2013

Корица : твърда

Страници : 456

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание

I. Кирилски ранни печатни издания

II. Български възрожденски издания 1806—1878 г.

II.1. Старопечатни книги

II.2. Анонимни книги

II.3 Служебни издания

II.4. Периодчини издания

III. Руски издания

III.1. Богослужебни книги. Книги с църковно-религиозна тематика

III.2. Книги със светско съдържание

III.3. Книги без данни

IV. Сръбски издания

IV.1. Богослужебни книги. Книги с църковно-религиозна тематика

IV.2. Книги със светско съдържание

V. Обща хронология на книгите и периодичните издания