Опознаване на околния свят от детето в предучилищна възраст. Педагогическа технология

16.00 лв.

Автор : Маргарита Колева , Блага Джорова
Издателство : УИ “ Неофит  Рилски „
ISBN : 9789540003238
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 309
Език : български
Код: 9789540003238 Категория:

Описание

Трето преработено и допълнено издание.
Водени от мисълта за детето авторите, проф. д-р Маргарита Колева и доц. д-р Блага Джорова, предлагат образователен проект за опознаване на околния свят в цялата му пъстрота и разнообразие. Учебникът е полезен за студентите, детските учители и родителите, защото им осигурява полезна информация относно визията на педагогическата технология за опознаване на околния свят от детето във възрастта на предучилищното детство; правното му образование; спецификата на детската изследователска дейност; ролята на образователната среда за детското познавателно развитие; портфолиото на детето преди постъпване в училище; мултикултурната и приобщаваща среда в детската група; професионално-педагогическите компетенции на детския учител за организация и управление на образователния процес и детските взаимодействия; детската градина и семейството – сътрудници в процеса на опознаване на околния свят от детето в предучилищна възраст.
Целта на авторите е чрез учебното съдържание да се постигне комплексност на академичната подготовка на студентите – бъдещи детски учители.
В приложната част на учебника са предложени варианти за планиране, организация, оценка и провеждане на многообразието от педагогически ситуации – тематични разпределения, схематични модели на педагогически ситуации, идейни проекти, примери и предложения за структуриране на портфолио, инструментариум за самооценка, подготовка за участие на студентите в практически занятия в реална работна среда.

Също може да ви хареса…