ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

16.00 лв.

Автор : Радослава Йорданова

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-177-1

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 184

Език : български

 

Изчерпан

Код: 978-619-226-177-1 Категории: , ,

Описание

Изследването е провокирано от търсенето на нужния баланс между обществените очаквания за тежестта на наказателната репресия и съответствието на българското наказателно право със световните тенденции за хуманизиране на правните системи. В книгата са анализирани някои специфични и нетипични институти на наказателното право –  освобождаването от наказателна отговорност и административните нарушения, включени в системата на Особената част на Наказателния кодекс. Предметът на изследване е фокусиран върху теоретичното разбиране за правния характер на освобождаването от наказателната отговорност и взаимовръзката на престъплението и административното нарушение. Определени са основанията за освобождаване от наказателна отговорност, направен е анализ на съществуващите тези в доктрината относно същността на института, определянето на възможните посоки на развитието на освобождаването от наказателна отговорност на непълнолетните и на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, и са очертани основните проблеми при прилагането на института. Накрая е осъществено цялостно изследване на административните нарушения в Наказателния кодекс, което има за цел да защити тезата, че съставите на административни нарушения са чужди на системата на действащия Наказателен кодекс. Чрез обсъждане на конкуренцията между наказателната и административнонаказателната отговорност се доказва необходимостта от предприемането на законодателни разрешения, при които да бъде нормативно регламентирано ясно разграничение между престъплението и административното нарушение.


Радослава Йорданова е съдия, председател на Районния съд – Ихтиман. Доктор по право. Има редица публикации в областта на наказателното и административнонаказателното право.