-10%

ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

37.80 лв.

Автор : Васил Мръчков

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-131-3

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 504

Език : български

Описание

В центъра на осигурителното право е Човекът в състояние на уязвимост. Освобождаването от това състояние и от страха за настъпването му е неговото главно предназначение. В днешния несигурен свят сигурността е застрашена висша ценност, част от върховния принцип на правата на личността и нейното достойнство. Запазването й връща на Човека радостта му от живота.

Тази книга е написана по действащото българско осигурително право. В нея са разгледани рисковете на общественото и здравното осигуряване и последиците от тях: щастливите: бременност, раждане, отглеждане на деца и здраве; тежките – обща болест, трудова злополука, професионална болест и безработица; тъжните – старост и инвалидност, и трагичният – смъртта, както и дължимите при тяхното настъпване осигурителни обезпечения – обезщетения, пенсии, помощи и достъпна медицинска помощ.

Книгата е университетски учебник за студенти по право. Тя може да бъде ползвана и от практикуващи юристи, специалисти по общественото и здравното осигуряване, както и от всички, които се интересуват от своята лична и на своите близки социална сигурност.