Основи на систематиката на водорасли и гъби

19.90 лв.

Автор : Майя П. Стойнева-Гертнер; Благой А. Узунов

Издателство : Джей Ей Ем Джи Букс

ISBN : 9786197321050

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 186

Език : български

Описание

Книгата има за цел да представи систематизирано основните познания върху две големи групи организми – водорасли и гъби, съобразно новите идеи в таксономията и филогенията. Какво значат тези думи? Надяваме се това да стане ясно след прочитането на уводната глава за биосистематиката и биоразнообразието. Убедени сме, че последователното и задълбочено запознаване с текста ще допринесе за по-лесното разбиране и усвояване на сложната терминология, която използват науките за водораслите, гъбите и лишеите, наименовани съответно алгология (фикология), микология и лихенология. Ето защо значението и произходът на всеки термин са обяснени и са изработени схеми, фигури и цветни класификационни табла. При написването на текста и при направата на фигурите сме се осланяли на нашия изследователски опит и преподавателската си практика в Катедра по ботаника на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.