Основи на социалната медицина

25.00 лв.

Автор : Гена Грънчарова, Силвия Александрова-Янкуловска

Издателство : Стено

ISBN : 9786192411527

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 268

Език : български

Изчерпан

Код: 9786192411527 Категории: ,

Описание

В настоящия учебник е отразено съдържанието на основните тематични единици от учебните програми по социална медицина за образователно-квалификационните степени „Магистър“, Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“ от професионалните направления „Медицина“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“.

Учебникът е подходящо помагало също за учебните дисциплини „Епидемиология на здравето“, „Медицинска социология”, „Промоция на здравето”, „Здравно законодателство”, „Глобални тенденции на общественото здраве”, „Демографска и социална статистика”, изучавани в учебните планове на специалностите „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве”, „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант”, „Социални дейности в здравеопазването”, „Помощник-фармацевт”, както и за подготовка за конкурсните изпити за прием в специалността „Управление на здравните грижи”.

„Основи на социалната медицина“ може да бъде ценно помагало за студенти, специализанти и работещи здравни специалисти в цялата страна. При подбора на материала и неговото поднасяне авторите изхождат от разбирането, че придобиването на основни познания в областта на социалната медицина е невъзможно без задълбочено изучаване на същностната характеристика и съвременните тенденции на общественото здраве и развитието на здравните системи в световен, регионален и национален мащаб.

В учебното пособие са отразени съвременните виждания и стратегии на СЗО за развитието на здравните системи и специфичното им отражение в условията на нашата страна. Глава 3 „Епидемиологични подходи в социалната медицина“ е съобразена с 2-то издание на „Basic epidemiology”, препоръчвано от СЗО като основно учебно пособие. Първото издание на „Basic epidemiology“ бе преведено на български език през 2005 г. от доц. Гена Грънчарова.