-15%

Отмяна на регистрация на марка

19.97 лв.

Автор : Татяна Жилова

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542835172

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 456

Език : български

Описание

Предмет на настоящото изложение е загубата на правото върху марката в резултат на поведението на нейния притежател – пасивно или недобросъвестно. Този труд представлява опит да се систематизират основанията за отмяна на регистрацията на марката, като се отчитат спецификите за различните видове марки, и последиците от отмяната.

Концепцията за закрила на марките се гради на разбирането, че защита заслужават само „живите“ марки, а не фиктивните знаци. Затова въпросите, свързани с реалното използване на марката като най-често срещаното основание за отмяна на регистрацията ѝ, са обект на особено внимание и са разгледани от практическа гледна точка. Подробно се коментира и действащата уредба на отделните производства по отмяна на регистрацията и ограничение на правата, включително с оглед на съдебната практика.

Съдия Татяна Жилова е хоноруван преподавател по Право на интелектуалната собственост в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където завършва специалностите „Българска филология“ (1991 г.) и „Право“ (1997 г.).

Придобива магистърска степен по Право на Европейския съюз (2009 г.), и образователна степен „доктор по Право на интелектуалната собственост“ (2020 г.).

От 2007 г. е съдия в Административен съд София-град, който има изключителната компетентност да разглежда дела, свързани с отмяната на регистрацията на марките.