-10%

Отрицателното богословие и богопознанието у Майстер Екхарт

22.50 лв.

Автор : Владимир Лоски
Издателство : Фондация Комунитас
ISBN : 9786192240271
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 526
Език : български
Код: 9786192240271 Категории: , ,

Описание

Владимир Лоски (1903-1958) е един от най-видните богослови на XX век. Син на известния философ Николай Лоски, чието семейство е изселено от Съветска Русия през 1922 г. Завършва образованието си в Париж, където живее до края на дните си. Преподава догматическо богословие и църковна история в института „Св. Дионисий“ към Сорбоната. Забележителен познавач на източното светоотеческо наследство. На български са преведени книгите му: „Мистическото богословие на Източната църква; Догматическо богословие“ (1993), „Очерк върху мистическото богословие на Източната църква“ (2005), „Боговидение“ (2010). „Отрицателното богословие и богопознание-то у Майстер Екхарт“ е дисертационният му труд, останал недовършен поради внезапната кончина на автора.

Владимир Лоски искаше да хвърли светлина върху отказа, с който Екхарт посреща всеки опит да се заключи божественото в едно или друго понятие; ето защо той очаква и от нас същата скромност, която и сам проявяваше толкова естествено; очаква да се съгласим с окончателното незнание, което тук е истинното знание… Няма съмнение, че тази аскеза изразява възможно най-добре онова, което в душата на Лоски откликва естествено на зова на душата на Майстер Екхарт. Тайно сродство го е отвело при тюрингския доктор – не за да го одобрява винаги, но поне да му служи с онази духовна симпатия, пред която доктрините разкриват в края на краищата своите тайни.

Етиен Жилсон

Съдържание:
От френския издател Морис де Гандиак
Предговор – Етиен Жилсон
Nomen innominabile (Неименуемото име)
 • В търсене на неизречимото
 • Източникът на nomen innominabile
 • Безименността и много именността
 • Esse innominable (Неименуемото битие)
 • Екхарт и св. Тома
 • Две дълбинни присъствия
 • Виното в Кана
 • Мистик или диалектик?
 • Непознаването на Бога и на себе си
Nomen omninominabile
 • Nomen super omne nomen (Име, което е над всяко име)
 • Collatio esse (Даряването на битие)
 • Водите над твърдта и водите под твърдта
 • Словото без думи
 • Един път каза Бог, и два пъти аз чух това
 • Единият – име над всяко име
 • Първото определение на битието
 • Чистотата и пълнотата на биването
 • Unum et Omnia (Едното и всички неща)
 • Opposito nihil mediatione entis (Противопоставяне на нищото посредством биващото)
 • Единственото на всемира
Ego sum qui sum (Аз съм, който съм)
 • Откровението на единственото Битие
 • Quidditas et anitas (каквина и anitas)
 • Божествената самодостатъчност и тварната немощ
 • Reduplicatio (удвояване)
 • Аз живея, защото живея
 • Предметът на метафизиката
 • Познанието на каквините
 • Каквината и esse secundum
 • Нивото на субстанциалността
 • Essentia et Esse (същност и битие)
 • Двете нива на есенциалност
 • Inteligere et esse (мислене и битие)
Regio dissimilitudinis infinitae (Страната на безкрайното неподобие)
 • Тварното неподобие, умът и благодатта
 • Благодатта, славата и божественото неподобие
 • Ascensio intellectus (Възхождането на интелекта)
 • Апофаза на противопоставянето
 • Противопоставяне на intelligere и esse
 • Ens cognitivum и ens reale (Познаваното биващо и реално биващото)
 • Умопостигаемите species и причините-образци
 • Семенните основания и божественото слово
 • Интелектуалният нихилизъм и нетварността на познаването
Splendor in medio (Сияние по средата)
 • От уподобавяне към единство
 • Противопоставяне и не-противопоставяне
 • Indistinctio – distinctio (Неразличие – различие)
 • Dissimilitudo – similituso (Неподобие – подобие)
 • Rota in medio rotae (Колело в колело)
 • Аналогичната причинност
 • Бог като esse omnium и принцип на аналогията
 • Аналогичната предикация и учението за битието
 • Аналогия на атрибуцията
 • Qui edunt me, adhuc esurient (Които ме ядат, повече ще огладнеят)
 • A Deo et in Deo (От Бога и в Бога)
Imago in speculo (Образът в огледалото)
 • Божествеността като форма и божественото Quo est
 • Формална причинност и божествена образцова причинност
 • Битие, живот, ум
 • Богословието на образа и обожаващите трансформации
 • Аналогията при преображението в същия образ
Съкращения

Също може да ви хареса…