От залеза на Късната Античност към “ подстъпите “ на Средновеконието

12.00 лв.

Автор : Румен Бояджиев

Издателство : Парадигма

ISBN : 9789543264278

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 132

Език : български

Описание

Studia Slavico – Byzantina et Mediaevalia Europensia , vol. XIV . Център за славяно – византийски проучвания “ Проф. Иван Дуйчев “ при СУ “ Св. Климент Охридски “

Висши духовници и кореспонденцията им с християнки през V – VI в.

Виж эсъдържание в галерия на продукта .