От симптома към диагнозата в логопедичната практика

17.00 лв.

Автор : Виолета Боянова

Издателство : Нов български университет

ISBN : 9789545357442

Година : 2012

Корица : мека

Страници : 256

Език : български

Описание

Д-р Виолета Боянова, доктор на медицинските науки, е доцент по неврология към департамент „Медико-биологични науки“ на Нов български университет. Основател на магистърската програма по логопедия в университета, както и на Асоциация на логопедите и фониатрите в България.
Настоящата книга представя основни принципи на диагностичния процес в логопедията; съвременни методи за операционализиране на оценката при различни когнитивни функции и мястото им в комплексната диагностика; етапите на диференциално-диагностичния процес, като ги илюстрира с богат набор от анализ на клинично интересни случаи; основни маркери за диференциране на отделните комуникативни нарушения в логопедията; резултати от проучване на хемисфериалната латерализация при деца с дисфазия на развитието и техните родители. етиопатогенетичните механизми за поява на дисфазия на развитието с акцент върху хередитарния характер на част от носителите на това развитийно нарушение.