-10%

От сянката на историята : жените в българското общество и култура т . 2 . Извори за историята на жените : дневници , спомени , писма , белетристика

27.00 лв.

Автор : съставителство и редакция – Красимира Даскалова , Жоржета Назърска , Ренета Рошкева

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540751801

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 624

Език : български

Описание

Настоящата книга продължава издателския проект, започнат с публикуването (1998) на исторически материали за миналото на женския пол под заглавие От сянката на историята: Жените в българското общество и култура. Включените тук дневници, спомени, кореспонденция и белетристика обхващат периода между 70-те години на ХIХ и 50-те години на ХХ век – време на динамични политически, икономичес ки, социални и културни промени, засягащи всички слоеве на модернизиращите се традиционни (селски, земеделски) общества от региона. В процеса на модернизация гражданите от мъжки и женски пол са интегри рани по различен начин и по различно време в съответния променящ се национален проект. Разрешаването на т.нар. женски въпрос – за ролята и мястото на жените в модерната епоха – постепенно води до равен достъп на жените до образование, административни позиции и престижни професии, политически вот и участие в парламентарния живот на страната.

Книгата предлага изворов материал за изследовател/к/ите на женското образование и еманципацията на жените, както и за читател/к/ите с интерес към преплетената история на България, Балканите и Европа.