-10%

Охридски миней . Първа част

31.50 лв.

Автор : Искра Христова – Шомова

Издателство : “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540750958

Година : 2020

Корица : твърда

Страници : 536

Език : български

Описание

Охридският миней се съхранява в Националната библиотека “ Св. св. Кирил и Методий “ под № 122 . Той е забележителен български ръкопис от 1435 г. , в който се пази единственият препис на оригиналната старобългарска Служба за св. Климент Охридски , един от четирите преписа на Климентовите Общи служби и препис на Климентовата Служба за св. Алексий Човек Божи . Първата част е за месеците септември – декември /л. 1-163 /. В тази част ръкописът е новоизводен . Книгата съдържа наборно издание на първата част , изследване на палеогеографията , правописа , езика и състава на ръкописа , на текстовете на службите , на паримиите и на проложните четива в тях . Поместен е речник – индекс на Молебния канон към Богородица от св. Теостирикт , както и инципитариуми на песнопенията по жанрове .